MKB - 10

Psihološko online savjetovalište Sandra Jovanović Miljko

F90-F98 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

 (F90-F98) Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji s nastankom u djetinjstvu i adolescenciji

 • F90 Hiperkinetski poremećaj
  • F90.0 Poremećaj aktivnosti i pažnje
   • Poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD)
  • F90.1 Hiperkinetski poremećaj ponašanja
  • F90.8 Drugi hiperkinetski poremećaji
  • F90.9 Hiperkinetski poremećaj, nespecifičan
 • F91 Poremećaji ponašanja
  • F91.0 Poremećaj ponašanja u kontekstu obitelji
  • F91.1 Poremećaj ponašanja uzrokovan nepotpunom socijalizacijom
  • F91.2 Poremećaj socijaliziranog ponašanja
  • F91.3 Poremećaji protivljenja i prkosa
  • F91.8 Drugi poremećaji ponašanja
  • F91.9 Poremećaj ponašanja, nespecifičan
 • F92 Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija
  • F92.0 Poremećaji ponašanja depresivna tipa
  • F92.8 Drugi mješoviti poremećaji ponašanja i emocija
  • F92.9 Mješovit poremećaj ponašanja i emocija, nespecifičan
 • F93 Emocionalni poremećaji s početkom u djetinjstvu
  • F93.0 Anksiozni poremećaj odvajanja u djetinjstvu
  • F93.1 Fobično-anksiozni poremećaj u djetinjstvu
  • F93.2 Socijalno-anksiozni poremećaj u djetinjstvu
  • F93.3 Rivalitet između braće i sestara
  • F93.8 Drugi emocionalni poremećaj u djetinjstvu
  • F93.9 Emocionalni poremećaj nastao u djetinjstvu, nespecifičan
 • F94 Poremećaji socijalnog funkcioniranja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
  • F94.0 Elektivni mutizam
  • F94.1 Reaktivni emocionalni poremećaj u djetinjstvu
  • F94.2 Poremećaj neinhibiranosti u djetinjstvu
  • F94.8 Drugi poremećaji socijalnog funkcioniranja u djetinjstvu
  • F94.9 Poremećaj socijalnog funkcioniranja u djetinjstvu, nespecifičan
 • F95 Tikovi
  • F95.0 Prolazan tik
  • F95.1 Kronični motorni ili glasovni tik
  • F95.2 Kombinirani glasovno-motorni tik
  • F95.8 Drugi tik
  • F95.9 Tik nespecifičan
 • F98 Ostali poremećaji emocija i ponašanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji
  • F98.0 Neorganska enureza
  • F98.1 Neorganska enkopreza
  • F98.2 Poremećaj hranjenja dojencadi i deteta
  • F98.3 Pika u ranom i kasnijem djetinjstvu
  • F98.4 Poremećaj sa stereotinim pokretima
  • F98.5 Mucanje
  • F98.6 Eksplozivni govor s prekidima - Cluttering
  • F98.8 Drugi specifični poremećaji emocija i poremećaji ponašanja s početkom u djetinjstvu
  • F98.9 Poremećaji emocija i poremećaji ponašanja s početkom u djetinjstvu i adolescenciji, nespecifični
 

Individualno psihološko online savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko nudi Vam brzo i fleksibilno psihološko savjetovanje.

Bilo gdje.

Za svakoga.

Kako nas naći

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko
Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije
Adresa:    Zum Alten Hofgarten 21,
                94405 Landau an der Isar
                Deutschland
Tel:          +49 178 110 3745
Email:      [email protected]
Web:        www.Psycholog.Bayern