MKB - 10

Psihološko online savjetovalište Sandra Jovanović Miljko

F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen

 (F20-F29) Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja

 • F20 Shizofrenija
  • F20.0 Paranoidna shizofrenija
  • F20.1 Hebefrena shizofrenija
  • F20.2 Katatona shizofrenija
  • F20.3 Nediferencirana shizofrenija
  • F20.4 Postshizofrena depresija
  • F20.5 Rezidualna shizofrenija
  • F20.6 Obična shizofrenija
  • F20.8 Druga shizofrenija
  • F20.9 Shizofrenija, nespecifična
 • F21 Poremećaj sličan shizofreniji
 • F22 Stalna sumanuta stanja
  • F22.0 Paranoja - sumanuto stanje
  • F22.8 Druga stalna sumanuta stanja
  • F22.9 Stalno sumanuto stanje, nespecifično
 • F23 Akutna i prolazna mentalna oboljenja
  • F23.0 Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma shizofrenije
  • F23.1 Akutni polimorfni psihotični poremećaj sa simptomima shizofrenije
  • F23.2 Akutni mentalni poremećaj sličan shizofreniji
  • F23.3 Drugi akutni pretežno sumanuti psihotični poremećaji
  • F23.8 Drugi akutni i prolazni psihotični poremećaj
  • F23.9 Akutni i prolazni psihotični poremećaj, nespecifičan
 • F24 Inducirano sumanuto stanje
  • F24 Folie à deux
 • F25 Shizoafektivni poremećaji
  • F25.0 Shizoafektivni poremećaj, tip manija
  • F25.1 Shizoafektivni poremećaj, tip depresija
  • F25.2 Shizoafektivni poremećaj, mješoviti tip
  • F25.8 Drugi shizoafektivni poremećaji
  • F25.9 Shizoafektivni poremećaj, nespecifični
 • F28 Drugi neorganski psihotični poremećaji
 • F29 Neorganske psihoze, nespecifično
 

Individualno psihološko online savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko nudi Vam brzo i fleksibilno psihološko savjetovanje.

Bilo gdje.

Za svakoga.

Kako nas naći

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko
Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije
Adresa:    Zum Alten Hofgarten 21,
                94405 Landau an der Isar
                Deutschland
Tel:          +49 178 110 3745
Email:      [email protected]
Web:        www.Psycholog.Bayern