MKB - 10

Psihološko online savjetovalište Sandra Jovanović Miljko

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

(F10-F19) Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih tvari

  • Sljedeća stanja su podtipovi svih kodova od F10 do F19
    • (F1x.0) akutna intoksikacija
    • (F1x.1) zloupotreba
    • (F1x.2) sindrom ovisnosti
    • (F1x.3) apsitencijski sindrom
    • (F1x.4) apstinencijski sindrom s delirijem
    • (F1x.5) psihotični poremećaj
    • (F1x.6) sindrom amnezije
    • (F1x.7) psihotični poremećaj
    • (F1x.8) drugi mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja
    • (F1x.9) nespecifični mentalni poremećaj i poremećaj ponašnja

 

  • F10 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola - akutno trovanje
    • F10.6 Korsakovljeva psihoza
  • F11 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opioida
  • F12 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
  • F13 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
  • F14 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
  • F15 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kafein
  • F16 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena
  • F17 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duhana
  • F18 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih otapala
  • F19 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više vrsta droga i drugih psihoaktivnih tvari

 

 

Individualno psihološko online savjetovanje

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko nudi Vam brzo i fleksibilno psihološko savjetovanje.

Bilo gdje.

Za svakoga.

Kako nas naći

Psihološko savjetovalište Sandra Jovanović Miljko
Magistar psiholoških znanosti Sandra Jovanović Miljko Specijalist traumatske psihologije
Adresa:    Zum Alten Hofgarten 21,
                94405 Landau an der Isar
                Deutschland
Tel:          +49 178 110 3745
Email:      [email protected]
Web:        www.Psycholog.Bayern